Start

Många krav när tidningar distribueras

Lars Österlind | 6 February, 2020
Den sista fasen innan ditt magasin når dina prenumeranter och andra läsare är distributionen. Inplastad eller ej ställs det mängder med krav på sändningen för att tidningen ska komma fram.

Digitaliseringen förändrar postmarknaden radikalt. Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med mer än 40 procent i Sverige. Alla prognoser tyder på att volymerna kommer fortsätta att minska. Färre brev ger sämre lönsamhet, vilket gör att postoperatörerna har fått genomföra många förändringar för att överleva. Längre mellan postlådorna, högre porto och automatiserad, maskinell sortering är några åtgärder som du troligen känner till. För den som ger ut tidningar innebär förändringarna på postmarknaden att kraven ökar. Konkret innebär det att postföretagen i Sverige gör lite som bankerna har gjort; de överlåter åt kunderna att göra mycket av jobbet själva. Själva utdelningen utförs fortfarande av Postnord och Ci- tymail, som är de två största aktörerna. Men väldigt många krav ställs på att leveranserna av tidningar är rätt märkta, sorterade, adresserade och packade innan de hämtas av postbilen. Du som är redaktör eller formgivare märker kanske inte så mycket av dessa villkor. Merparten av arbetet sker i det sista ledet på Trydells, vid distributionslinjen. Ingela Arvidsson har jobbat med distribution av tidningar i snart 50 år (!) på Trydells. Hon märker av förändringen.

– Kraven har både ökat och det har blivit svårare att skicka tidningar. Posttidning kunde man skicka tidigare om man hade 200 exemplar, men nu får det inte vara mindre än 500 ex, säger hon. När vi ber att få lite underlag från Postnord får vi inte mindre än åtta pdf:er med kriterier, villkor och annan infor- mation. Det är en djungel av regler och krav på hur tidning- arna ska sorteras och se ut för att de ska kunna skickas med Postnord som har en 77,5-procentig marknadsandel på den svenska postmarknaden. De flesta av villkoren beror på att merparten av tidningarna sorteras maskinellt.

Visste du till exempel att en tidning inte får vara mindre än 140 x 90 mm eller större än 30 x 250 mm efter vikning? Att tidningens titel, nummer och utgivningsår måste fram- gå av omslaget? Eller att Postnords transportlådor måste vara fyllda till minst 75 procent och att adresserna ska vara vända åt samma håll?

Magasin får vara inplastade om mjukplasten går att återvinna i de återvinningssystem vi har i Sverige. Den plast som Trydells rekommenderar är godkänd av postoperatörerna.
– Skickar man ekonomibrev under 5 000 exemplar måste det vara ett plastomslag. Det tycker inte jag är miljövänligt. Adresserad direktreklam däremot, behöver inte plastas in. Om man skriver om sig själv, till exempel i en kundtidning, borde det kunna skickas som direktreklam. Men vem avgör om en kundtidning är reklam?

Jag förstår att våra kunder har svårt att hålla reda på det här, säger Ingela.

Källa: PTS, Postnord

Dela denna nyhet på sociala medier

POPULÄRAST
Klimatsmarta format som vinner mark
Publischingpriset 2020
Plast – miljöbov eller klimathjälte
Reflektion - "Mellan två Världar"
Så jobbar grafiska branschen för hållbarhet
Krönika - Därför är ensamredaktör världens bästa jobb
Det hållbara tryckeriet
Sommarutgåvan av Trydells Magasin
Finalist till Publishingpriset 2021
Guld i Publishingpriset 2021
Artikel i Laholms Tidning 2021-11-20


Många krav när tidningar distribueras

Lars Österlind | 6 February, 2020
Den sista fasen innan ditt magasin når dina prenumeranter och andra läsare är distributionen. Inplastad eller ej ställs det mängder med krav på sändningen för att tidningen ska komma fram.

Digitaliseringen förändrar postmarknaden radikalt. Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med mer än 40 procent i Sverige. Alla prognoser tyder på att volymerna kommer fortsätta att minska. Färre brev ger sämre lönsamhet, vilket gör att postoperatörerna har fått genomföra många förändringar för att överleva. Längre mellan postlådorna, högre porto och automatiserad, maskinell sortering är några åtgärder som du troligen känner till. För den som ger ut tidningar innebär förändringarna på postmarknaden att kraven ökar. Konkret innebär det att postföretagen i Sverige gör lite som bankerna har gjort; de överlåter åt kunderna att göra mycket av jobbet själva. Själva utdelningen utförs fortfarande av Postnord och Ci- tymail, som är de två största aktörerna. Men väldigt många krav ställs på att leveranserna av tidningar är rätt märkta, sorterade, adresserade och packade innan de hämtas av postbilen. Du som är redaktör eller formgivare märker kanske inte så mycket av dessa villkor. Merparten av arbetet sker i det sista ledet på Trydells, vid distributionslinjen. Ingela Arvidsson har jobbat med distribution av tidningar i snart 50 år (!) på Trydells. Hon märker av förändringen.

– Kraven har både ökat och det har blivit svårare att skicka tidningar. Posttidning kunde man skicka tidigare om man hade 200 exemplar, men nu får det inte vara mindre än 500 ex, säger hon. När vi ber att få lite underlag från Postnord får vi inte mindre än åtta pdf:er med kriterier, villkor och annan infor- mation. Det är en djungel av regler och krav på hur tidning- arna ska sorteras och se ut för att de ska kunna skickas med Postnord som har en 77,5-procentig marknadsandel på den svenska postmarknaden. De flesta av villkoren beror på att merparten av tidningarna sorteras maskinellt.

Visste du till exempel att en tidning inte får vara mindre än 140 x 90 mm eller större än 30 x 250 mm efter vikning? Att tidningens titel, nummer och utgivningsår måste fram- gå av omslaget? Eller att Postnords transportlådor måste vara fyllda till minst 75 procent och att adresserna ska vara vända åt samma håll?

Magasin får vara inplastade om mjukplasten går att återvinna i de återvinningssystem vi har i Sverige. Den plast som Trydells rekommenderar är godkänd av postoperatörerna.
– Skickar man ekonomibrev under 5 000 exemplar måste det vara ett plastomslag. Det tycker inte jag är miljövänligt. Adresserad direktreklam däremot, behöver inte plastas in. Om man skriver om sig själv, till exempel i en kundtidning, borde det kunna skickas som direktreklam. Men vem avgör om en kundtidning är reklam?

Jag förstår att våra kunder har svårt att hålla reda på det här, säger Ingela.

Källa: PTS, Postnord

POPULÄRAST
Klimatsmarta format som vinner mark
Publischingpriset 2020
Plast – miljöbov eller klimathjälte
Reflektion - "Mellan två Världar"
Så jobbar grafiska branschen för hållbarhet
Krönika - Därför är ensamredaktör världens bästa jobb
Det hållbara tryckeriet
Sommarutgåvan av Trydells Magasin
Finalist till Publishingpriset 2021
Guld i Publishingpriset 2021
Artikel i Laholms Tidning 2021-11-20