Start

Så jobbar grafiska branschen för hållbarhet

Lars Österlind | 7 February, 2020
År 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Men vad görs i den grafiska branschen för att nå de globala målen?

Vi ringde upp Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen. En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. De globala målen i FN:s Agenda 2030 är till för att uppnå fyra saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Du som jobbar med leverantörer från den grafiska branschen undrar kanske hur de arbetar och bidrar för att nå hållbarhetsmålen. Ravindra Parasnis är vd för Grafiska Företagen. Det är en branschorganisation för alla tryckerier, förpackningstillverkare och etikettproducenter i Sverige. Föreningen har 400 medlemmar med sammanlagt 12 000 anställda.

Vad gör Grafiska Företagen för att hjälpa sina medlemmar att bli bättre på miljö och hållbarhet?
Vi gör ett antal saker för att stötta våra medlemmars miljö- och hållbarhetsarbete. Vi har ett väldigt bra verktyg i form av en klimatkalkylator med vilken det går att beräkna vilket klimatavtryck en trycksak gör. Kalkylatorn ClimateCalc togs fram som en europeisk standard för några år sedan. Då var intresset klent, men det har förändrats dramatiskt. Nu kör vi testpiloter med några av våra medlemmar. Det är mycket uppgifter som måste samlas in från leverantörer, vi hoppas kunna hålla databasen uppdaterad så att inte alla medlemmar behöver göra samma idoga grundarbete. Helt avgörande för klimatavtrycket är på vilket sätt papperet är tillverkat. Det är en väldig skillnad på om svenskt papper producerat med fossilfri el används eller om det är utländskt papper tillverkat med kolkraft. Den andra stora påverkan är transportsträckan från pappersbruket till tryckeriet. En annan sak vi stöttar med är CGP, som står för certifierad grafisk produktion. Det är en standard vi har tagit fram för hur man producerar en trycksak. Det är en kvalitetsprocess som leder till hållbar produktion, bra kvalitet och mindre spill. Vi jobbar nu för att påverka de personer som jobbar med offentlig upphandling av trycksaker så att de ska ställa CGP som krav gentemot sin trycksaksleverantör. Vad gör branschorganisationen för att stötta sina medlemmar när det gäller att arbeta med Agenda 2030? Vi håller just nu på med en process där vi tittar på de 17 målen, analyserar vilka som är relevanta för oss som branschorganisation och vilka mål som företagen själva kan adressera. Under de 17 målen finns sammanlagt 169 delmål där vi prioriterat vilka som är relevanta för vår bransch och våra medlemmar. Det är ett stort jobb att få ned målen på en hanterbar nivå. Arbetet kommer att mynna ut i en rekommendation, en guide som gör det enklare för våra medlemmar att jobba med Agenda 2030 som ramverk. Vi räknar med att vara klara till årsskiftet. Vilka miljö- och hållbarhetsfrågor anser ni är viktigast att jobba med? Den viktigaste frågan är fundamental, om man ska använda papper överhuvudtaget.

Det finns en missuppfattning kring att papper skulle vara dåligt att använda. Att använda papper betyder inte skövling och att man hugger ned regnskog. Papper är förnybar råvara. Vi har jobbat aktivt med kampanjen Two sides som handlar om att komma tillrätta med myterna om papper. Vi planterar faktiskt mer skog än vad vi hugger ned. Äntligen har synen på detta börjat vända, jag tycker mig se en stark förändring i attityd. Många börjar också förstå skillnaden mellan återvinningsbart och förnybart. Hur ser hållbarhetskraven ut från medlemmarnas kunder? Kraven ökar från branschens kunder. Det gäller framförallt de stora nationella och multinationella företagen som ställer krav på sina leverantörer som måste veta vilka material som används. Dessa krav kommer fortsätta öka. Insikten kring att klimatet förändras på grund av mänsklig påverkan har börjat sjunka in och går tvärs genom hela näringslivet. Jag tror det är viktigt att man som leverantör har en syn på att vi hela tiden ska göra miljömässigt bättre produkter men att det inte innebär att det går att ta bättre betalt. Hållbarhetsarbete är ingen extra åtgärd utan ett grundkrav för att få vara med och slåss om uppdragen. Då är Agenda 2030 ett bra ramverk. Det visar att man tagit ställning, valt ut vissa mål som man jobbar med, och det är också något man kan vara stolt över. Vill man vara trovärdig som leverantör är det självklart att jobba med hållbarhetsfrågor. Det är en grundläggande del av ens produktutveckling och affärsmannaskap. Papperskretsen Återvinning, återanvändning och cirkulär ekonomi ska rädda världen från miljökatastrof. Papperskretsen är ett samarbete mellan alla medlemmar i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen samt andra aktörer såsom IKEA. I Sverige är vi i världsklass när det gäller återvinning av tidningar, tidskrifter, direkt- reklam och liknande produkter som görs av papper. Återvinningsgraden ligger på 90-95 procent.

Läs mer på: Papperskretsen.se

Dela denna nyhet på sociala medier

POPULÄRAST
Publischingpriset 2020
Skärm vs papper: Därför läser vi fortfarande bättre på papper
Nytt från pressen!
Reflektion - "Mellan två Världar"
Publishingpriset 2022 - Och vinnarna är! 💫
Klimatsmarta format som vinner mark
God Jul & Gott Nytt År! 🎄
Många krav när tidningar distribueras
Årets gulaste utgåva!
Finalist till Publishingpriset 2021
Det hållbara tryckeriet
Fem tips för bättre distribution ⭐
"Vinnarbilden" på gänget in action - Publishingpriset 2021
Sommarutgåvan av Trydells Magasin
Välkommen att FSC märka din trycksak!
Mönstringshandboken 2023
Trydells Magasin 2022
Svensk Bokkonst 2021 💫
Krönika - Därför är ensamredaktör världens bästa jobb
Plast – miljöbov eller klimathjälte
När tryckpartnern gärna vill gratulera sina kunder till nomineringen i Publishingpriset 2022 ⭐
Artikel i Laholms Tidning 2021-11-20
Guld i Publishingpriset 2021


Så jobbar grafiska branschen för hållbarhet

Lars Österlind | 7 February, 2020
År 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Men vad görs i den grafiska branschen för att nå de globala målen?

Vi ringde upp Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen. En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. De globala målen i FN:s Agenda 2030 är till för att uppnå fyra saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Du som jobbar med leverantörer från den grafiska branschen undrar kanske hur de arbetar och bidrar för att nå hållbarhetsmålen. Ravindra Parasnis är vd för Grafiska Företagen. Det är en branschorganisation för alla tryckerier, förpackningstillverkare och etikettproducenter i Sverige. Föreningen har 400 medlemmar med sammanlagt 12 000 anställda.

Vad gör Grafiska Företagen för att hjälpa sina medlemmar att bli bättre på miljö och hållbarhet?
Vi gör ett antal saker för att stötta våra medlemmars miljö- och hållbarhetsarbete. Vi har ett väldigt bra verktyg i form av en klimatkalkylator med vilken det går att beräkna vilket klimatavtryck en trycksak gör. Kalkylatorn ClimateCalc togs fram som en europeisk standard för några år sedan. Då var intresset klent, men det har förändrats dramatiskt. Nu kör vi testpiloter med några av våra medlemmar. Det är mycket uppgifter som måste samlas in från leverantörer, vi hoppas kunna hålla databasen uppdaterad så att inte alla medlemmar behöver göra samma idoga grundarbete. Helt avgörande för klimatavtrycket är på vilket sätt papperet är tillverkat. Det är en väldig skillnad på om svenskt papper producerat med fossilfri el används eller om det är utländskt papper tillverkat med kolkraft. Den andra stora påverkan är transportsträckan från pappersbruket till tryckeriet. En annan sak vi stöttar med är CGP, som står för certifierad grafisk produktion. Det är en standard vi har tagit fram för hur man producerar en trycksak. Det är en kvalitetsprocess som leder till hållbar produktion, bra kvalitet och mindre spill. Vi jobbar nu för att påverka de personer som jobbar med offentlig upphandling av trycksaker så att de ska ställa CGP som krav gentemot sin trycksaksleverantör. Vad gör branschorganisationen för att stötta sina medlemmar när det gäller att arbeta med Agenda 2030? Vi håller just nu på med en process där vi tittar på de 17 målen, analyserar vilka som är relevanta för oss som branschorganisation och vilka mål som företagen själva kan adressera. Under de 17 målen finns sammanlagt 169 delmål där vi prioriterat vilka som är relevanta för vår bransch och våra medlemmar. Det är ett stort jobb att få ned målen på en hanterbar nivå. Arbetet kommer att mynna ut i en rekommendation, en guide som gör det enklare för våra medlemmar att jobba med Agenda 2030 som ramverk. Vi räknar med att vara klara till årsskiftet. Vilka miljö- och hållbarhetsfrågor anser ni är viktigast att jobba med? Den viktigaste frågan är fundamental, om man ska använda papper överhuvudtaget.

Det finns en missuppfattning kring att papper skulle vara dåligt att använda. Att använda papper betyder inte skövling och att man hugger ned regnskog. Papper är förnybar råvara. Vi har jobbat aktivt med kampanjen Two sides som handlar om att komma tillrätta med myterna om papper. Vi planterar faktiskt mer skog än vad vi hugger ned. Äntligen har synen på detta börjat vända, jag tycker mig se en stark förändring i attityd. Många börjar också förstå skillnaden mellan återvinningsbart och förnybart. Hur ser hållbarhetskraven ut från medlemmarnas kunder? Kraven ökar från branschens kunder. Det gäller framförallt de stora nationella och multinationella företagen som ställer krav på sina leverantörer som måste veta vilka material som används. Dessa krav kommer fortsätta öka. Insikten kring att klimatet förändras på grund av mänsklig påverkan har börjat sjunka in och går tvärs genom hela näringslivet. Jag tror det är viktigt att man som leverantör har en syn på att vi hela tiden ska göra miljömässigt bättre produkter men att det inte innebär att det går att ta bättre betalt. Hållbarhetsarbete är ingen extra åtgärd utan ett grundkrav för att få vara med och slåss om uppdragen. Då är Agenda 2030 ett bra ramverk. Det visar att man tagit ställning, valt ut vissa mål som man jobbar med, och det är också något man kan vara stolt över. Vill man vara trovärdig som leverantör är det självklart att jobba med hållbarhetsfrågor. Det är en grundläggande del av ens produktutveckling och affärsmannaskap. Papperskretsen Återvinning, återanvändning och cirkulär ekonomi ska rädda världen från miljökatastrof. Papperskretsen är ett samarbete mellan alla medlemmar i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen samt andra aktörer såsom IKEA. I Sverige är vi i världsklass när det gäller återvinning av tidningar, tidskrifter, direkt- reklam och liknande produkter som görs av papper. Återvinningsgraden ligger på 90-95 procent.

Läs mer på: Papperskretsen.se

POPULÄRAST
Publischingpriset 2020
Skärm vs papper: Därför läser vi fortfarande bättre på papper
Nytt från pressen!
Reflektion - "Mellan två Världar"
Publishingpriset 2022 - Och vinnarna är! 💫
Klimatsmarta format som vinner mark
God Jul & Gott Nytt År! 🎄
Många krav när tidningar distribueras
Årets gulaste utgåva!
Finalist till Publishingpriset 2021
Det hållbara tryckeriet
Fem tips för bättre distribution ⭐
"Vinnarbilden" på gänget in action - Publishingpriset 2021
Sommarutgåvan av Trydells Magasin
Välkommen att FSC märka din trycksak!
Mönstringshandboken 2023
Trydells Magasin 2022
Svensk Bokkonst 2021 💫
Krönika - Därför är ensamredaktör världens bästa jobb
Plast – miljöbov eller klimathjälte
När tryckpartnern gärna vill gratulera sina kunder till nomineringen i Publishingpriset 2022 ⭐
Artikel i Laholms Tidning 2021-11-20
Guld i Publishingpriset 2021